New Menu

Snax
Fried Roll
Fried Roll
Chả Giò
Summer Roll
Summer Roll
Gỏi Cuốn
Avocado Roll
Avocado Roll
Bơ Tươi Cuốn
Pho
Steak, Flank, Tendon & Tripe
Steak, Flank, Tendon & Tripe
Phở Tái, Nạm, Gân, Sách - Đặc Biệt
Chicken
Chicken
Phở Gà
Vegetarian
Vegetarian
Phở Chay
Vietnamese Beef Stew
Vietnamese Beef Stew
Phở Bò Kho
Hot-N-Sour Seafood
Hot-N-Sour Seafood
Phở Đồ Biển Chua Cay
Steak & Meatball
Steak & Meatball
Phở Tái, Bò Viên
Vermicelli
Grilled Prawn & Porkchop
Grilled Prawn & Pork
Bún Tôm Thịt Nướng
Grilled Chicken
Grilled Chicken
Bún Gà Nướng
Grilled Pork & Fried Roll
Grilled Pork & Fried Roll
Bún Thịt Nướng & Chả Giò
Rice
Grilled Lemongrass Pork Chop & Fried Egg
Grilled Lemongrass Pork Chop & Fried Egg
Cơm Sườn Nường Xả Trứng Chiên
Grilled Chicken & Fried Roll
Grilled Chicken & Fried Roll
Cơm Gà Nường Chả Giò
Grilled Lemongrass Porkchop
Grilled Lemongrass Pork Chop
Cơm Sườn Nường Xả
Pho Hoa Noodle Soup